ANAEROBİK ARITMA NEDİR? >>>>>>>>

ANAEROBİK ARITMA NEDİR? >>>>>>>>

Örnek Referans:

MONDİ - TİRE KUTSAN A.Ş., Tire / İZMİR

10.000 m3/gün, 5.700 mgKOI/L Kapasiteli Kağıt Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı - Anaerobik Reaktör kurulumu ile Biyogaz Üretimi, Çamur yapıları ve diğer modernizasyon işleri. Zemin Etüdü, Proje, İnşaat, Elektro-Mekanik İmalat, Devreye AlmaEndüstriyel atıksu arıtımında en çok kullanılan proseslerden biri olan Yukarı Akışlı Çamur Yataklı Anaerobik Reaktör (UASB) prosesi seçilmiştir.

 

Anaerobik arıtma sistemleri biyolojik ve fizikokimyasal arıtmalarda oluşan arıtma çamurlarının stabilizasyonunda uygulandığı gibi endüstriyel ve evsel nitelikli, askıda katı madde içeren veya içermeyen sıvı atıkların arıtımında da kullanılmaktadır. Atıksu içerisindeki organik maddelerin anaerobik ortamda ayrışması ve biyogaz üretim aşaması aşağıdaki gibi özetlenebilir.


Biyogaz içerisinde Karbondioksit (CO2) Metan (CH4), Hidrojen Sülfür (H2S gibi gazlar bulunmaktadır. Bu gazlardan CH4 gazının kalorifik değeri 10.000 kcal/m3 dir. Biyogazın kalorifik değeri ise? 5 00-6000 kcal/m3 değerlerindedir ve bu ürün, biyogaz jeneratörlerinde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülebilir. H2S gazının ise biyogaz elektrik enerjisine dönüştürülmeden önce giderilmesi gerekmektedir. Korozif bir gaz olan H2S gazı, biyogaz motorlarına zarar vererek işletme problemleri meydana getirmektedir.

Mondi Tire Kutsan A.Ş. için seçilen UASB reaktörü anaerobik bakterilerin granüler çamur formunda bir çamur battaniyesi oluşturmasına dayanan anaerobik arıtma teknolojisidir. UASB’lerin üst bölgesinde 3 fazlı (gaz-sıvı-katı) çoklu separatörleri bulunmaktadır. Bu seperatörler, gaz ve sıvının en verimli şekilde ayrıştırılmasını sağlamaktadır. Tankın alt bölmesinde bir dağıtım yapısı vardır. Bu dağıtım yapısından çıkan atıksu yüksek konsantrasyonlu granüler çamur battaniyesine girer. Tankın 3 fazlı separatör bölümüne doğru bakteri konsantrasyonu düşmekte battaniye tabakası incelmektedir. Çamur battaniyesinin olması ve gaz-sıvı seperatörü UASB’lere kompakt bir dizayn imkanı ve yüksek organik kirlilik yüklerinde çalışabilme faydası sağlamaktadır. UASB tip anaerobik reaktörler dünya genelinde 10 kg COD / m3 organik kirlilik yükü ile dizayn edilip işletilebilmektedir.


Avantajları:

  1. Diğer çürütücülere göre yüksek organik kirlilik yükü ile işletilebilmesi
  2. Yüksek çamur konsantrasyonu ile işletildiği için daha iyi bir çamur stabilizasyonu ve daha düşük atık çamur miktarı
  3. Şok yüklere daha toleranslı olması


Dezavantajları:

  1. Uzun devreye alma süreci (Granül bakteri oluşturulması zor bir prosestir).
  2. Bakteri granülasyonunu ve prosesi koruyabilmek için daha hassas bir işletme yapılmalıdır. Kalifiye personel ihtiyacı diğer anaerobik proseslere göre daha fazladır.