MBR ile ilgili şimdi de Sanayi Bakanlığının bir Ar-Ge Projesi partneriyiz …

AVRUPA’ NIN 7 ÜLKESİNDEN 12 FİRMA OLARAK
YÜRTTÜĞÜMÜZ NANOPUR MEMBRAN PROJESİNİN
ARDINDAN MBR İLE İLGİLİ ŞİMDİ DE BİR SANAYİ BAKANLIĞI
AR-GE PROJESİNİN PARTNERİYİZ …
Sanayi Bakanlığının üniversite – sanayi iş birliği ile yürütülecek ar-ge ve yenilik projelerini destekleyen SANTEZ Programı çerçevesinde yine MBR üzerine çalışıyoruz. Projenin Konusu : ITOB-OSB MBR Sisteminde İyileştirme Çalışmaları ve Atıksuda Enerji Bitkileri Yetiştirerek Biyogaz Üretilmesi Proje No: 0330.STZ.2013-2 (2014 Nisan-2016 Nisan, 2 yıl) Bu projede firmamız desteğiyle, MBR atıksu arıtma sisteminde iyileştirme çalışmaları yapabilmek için pilot ölçekte bir MBR sistemi imal edilmiştir. Bu sistem üzerinde KUBOTO firmasından temin edilen MBR membranlarıyla bazı testler gerçekleştirilecek, sistem performansını etkileyen parametreler optimize edilecektir. Testler, İTOB-OSB atıksu arıtma tesisi sahasında yapılacaktır.