Oteller Yeşil Yıldız Danışmanlığı

Neden Yeşil Yıldız ?
 • Elektrik Faturalarınızı hangi tarifeden ödüyorsunuz? En düşük maliyetler ile elektrik enerjisi kullanıyor olmak istemez miydiniz ?
 • İşletme plaketinizin üzerinde kaç yıldız var ? İşletme plaketinize eklenecek yeşil yıldızlar ile "Çevreye Duyarlı Tesis" olmak ve bu alanda itibar kazanmak istemez miydiniz ? Ve tabii daha çok tercih edilmek ?
 • Enerji verimliliğinde ana prensip enerji tasarrufudur. Planlı su ve enerji tasarrufu yaparak verimliliğinizi arttırmak istemez miydiniz ?
Sürecin Uzmanlık İsteyen Tüm Adımlarında Sizinleyiz
 • Bürokratik platformlara yapılacak olan başvuru süreçleri firmaların en çok enerji kaybı yaşadığı süreçlerdir. Sancılı başvuru süreçlerinizi sizin adınıza güvenilir kurumlar yönetiyor olsaydı nasıl olurdu ?
 • Başvuru süreçlerinizin yönetimi, tüm alternatif eylem planlarının ve yol haritalarının hazırlanması, kurum politikalarının belirlenmesinde ve bunların firmanızın amaç ve hedeflerine uygunluğunun takip edilmesinde sizin yanınızdayız.
 • Enerji, kimyasal atık ve su tüketim raporlarınızı, atık su eylem planlarınızı hazırlıyor ve bunların hayata geçirilmesini sağlıyoruz.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere başvuru dosyanızı hazırlıyor ve sunumunu gerçekleştiriyoruz.
 • Denetimler için tebliğlerin kapsamını, kriterleri ve puanlama parametrelerini kontrol ediyoruz.
 • Denetimlerin sonucunda gerekli kriterlerle uyumlu tesisler için "Yeşil Yıldız Belgesi" düzenlenmektedir.
 • Her iki yıl içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde de tesislerinizin Yeşil Yıldız Belgesininin devamlılığını sağlıyoruz.
Yeşil Yıldız
Belgenin Amaçları
 • Enerji alanındaki tüm teşvik ve desteklerden yararlanabilmek
 • İşletmelerin tesis maliyetlerini kısa vadede daraltarak su ve enerji tasarrufu sağlamak
 • Su ve enerji tasarrufu sağlayan, çevreye duyarlı işletmelerin sektörel ve toplumsal itibarlarının artmasına aracılık etmek
 • İş gücü alanında tasarruf sağlamak
 • Çevreye zarar veren tüm maddelerin tüketimini dolayısı ile çevresel zararları azaltmak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ederek uzun vadeli stratejiler oluşturmak
 • Geri dönüşüm maddelerinin kullanımını teşvik etmek
 • Tesislerin çevreye uyumlarının arttırılması
 • Çevre güzelleştirici etkinliklerin ve ekolojik mimarının desteklenmesi
 • Yatırımların planlama aşamalarında çevreye ve çevresel konulara duyarlılıklarının arttırılması
 • Tesislerin marka bilinirliklerinin ve marka değerlerinin arttırılması
 • Tesislerin pazarlanma aşamasında ayrıcalıklı olmalarının sağlanması
 • Tesislerdeki müşteri memnuniyetlerinin arttırılması
 • Sürdürülebilir turizm anlayışı kapsamında çevre ve çevrecilik bilincinin arttırılmasına katkı sağlamak