Çevre Yönetim Danışmanlığı

Çevre Yönetim
Atık Yönetimi
 • Tesisinizde oluşan atık kodlarını biliyor musunuz ?
 • Tesisinizde oluşan atıkların Çevre Kanunu ve ilgili yasalar dahilinde en az maliyetler ile bertarafını nasıl sağlarsınız ?
Çevre İzin Lisansı
 • Sürekli değişen mevzuatları takip edebilecek zamanınız var mı ?
 • Tesis içi düzenlemelerinizi yapıp kontrol altında tutmak, çevre izin/ lisans başvurularınızı yapıp, söz konusu izinlerin/lisansların takibine zaman ayırabilecek misiniz ?
 • Güvenilir ve tecrübeli çevre mühendislerinin tüm bunları sizin için yapıyor olmasını tercih etmez miydiniz? Üstelik yükünüzü ağırlaştırmayacak maliyetler ile !
Mevzuat Takibi
 • Gün içinde oldukça uzun ve detaylı çevresel prosedürler içindeki değişiklikleri takip etmek için ne kadar vaktiniz var ?
 • Peki tüm bu değişiklikleri şirketiniz içinde uygulamaya geçirebilmek için ne kadar zaman ayırabilirsiniz ?
 • Kurumunuz içinde istihdam edeceğiniz çevre görevlisinin mevzuata, mevzuattaki güncellemelere ve sektöre her daim hakim olabilmesini bekliyor musunuz ?
 • Kurumunuz içinde istihdam edeceğiniz çevre görevlisinin en ufak bir detayı gözden kaçırması halinde oluşabilecek zararlar için bütçeniz var mı ?
Tesis İçi Denetimler
 • Üçüncü bir gözün tesisinizi, sizin iş akışınızı hiç engellemeden, yakından inceleyerek tüm faaliyetlerinizi ve süreçlerinizi çevre, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında düzenli değerlendiriyor olması size kendinizi daha güvende hissettirmez miydi ?
 • Biz tüm bu zaman alıcı konular ile sizin için yakından ilgileniyor olsak, siz uzmanlık alanlarınıza vakit ayırıyor olsanız nasıl olurdu ?

Referanslarımız