Evsel ve Kentsel Arıtmalar

Belediyelerin, kooperatiflerin, otel ve tatil köylerinin, siteler ve toplu konutların ve fabrikaların evsel atık sularını %100 proses garantili olmak koşulu ile anahtar teslim tesislerle arıtmaktayız. Tesislerin tasarımı, süreçlerin projelendirilmesi, tesis inşaatı, ekipman ve tüm teçhizatın temin ve montajı, otomasyonu, işletmeye dahil edilmesi hizmetleri tüm müşterilerimize entegre olarak sunulmaktadır.

Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Ekipman Temin ve Montaj

25.000 m3/gün, 170.000 Eşdeğer Nüfus Kapasiteli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat Dahil Anahtar Teslim İmalatı, Bir Yıllık İşletme Bakım

4.390 m3/gün, 20.800 Eşdeğer Nüfus Kapasiteli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Ekipman Temini, Özel İmalatlar, Montaj ve Devreye Alma

30.000 m3/gün, 200.000 Eşdeğer Nüfus Kapasiteli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Anahtar Teslim Mekanik Ekipman Temin ve Montajı

600 m3/gün, 500 mgKOI/L Kapasiteli Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme, Anahtar Teslim İmalat

45 m3/gün kapasiteli Paket Atıksu Arıtma Tesisi Anahtar Teslim İmalatı ve Çevre Yönetim Danışmanlığı